Ford

Sedan januari 2021 ansvarar Hedin HMC Motor Company AB (HMC) för import och distribution av Fords personbilar och lätta transportfordon samt försäljning av tillbehör och reservdelar till den svenska marknaden. Redan under det första räkenskapsåret, under ny ledning och trots en global halvledarbrist, som ledde till brist på fordon, bröts den 10-åriga negativa försäljningstrenden av Fords personbilar i Sverige. Marknadsandelen för personbilar ökade till 3,8 % och Ford blev även marknadsledare för lätta transportfordon under andra halvåret. 

Försäljningen sker online via privatleasingsidan Ford2Go och Op.leasing Ford4Business samt genom traditionell detaljhandel via 28 återförsäljare på 80 olika försäljningsställen. Planen 2022 är att omstrukturera nätverket till cirka 5-6 återförsäljare och 70 försäljningsställen. Målet för 2022 återförsäljare PC & CV är 23 000. 

Läs mer på Ford.se