April 26, 2024

Hedin Mobility Group publicerar årsredovisningen för 2023

Regulatory press releasesReport

MÖLNDAL, 26 april 2024 – Hedin Mobility Group AB (publ) har publicerat sin årsredovisning, inklusive hållbarhetsrapport, för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen innehåller en övergripande presentation av koncernens affärsområden och verksamheter, i tillägg till förvaltningsberättelse och finansiella rapporter.

Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig att ladda ned på Hedin Mobility Groups hemsida.

Om du önskar erhålla en tryckt version, vänligen kontakta oss på ir@hedinmobilitygroup.com

Go back