May 2, 2024

Hedin Mobility Group samlar sin retaildivision under varumärket Hedin Automotive

News

Hedin Mobility Group är en av Europas största återförsäljare av fordon. Koncernens återförsäljarnätverk sträcker sig över 12 länder, omfattar mer än 330 anläggningar och representerar fler än 40 fordonsvarumärken. Fram tills nu har varje land arbetat under lokala varumärken, men under 2024 samlas all verksamhet under det gemensamma varumärket Hedin Automotive.

Vi har kommit långt sedan vår första bilanläggning öppnade 1985 – idag är vi en av de största aktörerna inom retail på den europeiska fordonsmarknaden. När vi nu växer vidare vill vi göra det tillsammans; enade under ett gemensamt varumärke, med delade värderingar, en gemensam vision och ett starkt fokus på det viktigaste vi har – våra kunder ”, säger Anders Hedin, VD för Hedin Mobility Group.

Det innebär att nedan berörda bolag byter namn och varumärke till Hedin Automotive

  • Sverige: Hedin Bil och Bavaria
  • Norge: Bavaria
  • Finland: Bavaria
  • England: Stephen James
  • Ungern, Slovakien och Tjeckien: Motor Car Group, Orientik, Hosek Motors och Autentik
  • Tyskland: Torpedo Gruppe och KW Autohaus
  • Schweiz: Alpina Group och HP Schmid
  • Holland: Janssen Kerres och Renova

Hedin Automotive är redan etablerat som ett varumärke i Holland, Belgien, Finland, Schweiz och England – och verksamheter som ännu inte bytt namn på dessa marknader integreras med existerande bolag under varumärket Hedin Automotive. I samband med detta uppdateras också logotypen för Hedin Automotive för att spegla den nya samlade verksamheten.

Förändringen kommer genomföras under 2024 med vissa variationer mellan länder och bolag – men med målet att förändringen är genomförd under inledningen av 2025. Varumärket Carstore kommer fortsätta verka parallellt med Hedin Automotive på samtliga marknader i rollen som en renodlad aktör inom begagnade fordon.

Go back