May 24, 2024

Hedin Mobility Groups delårsrapport Q1, 2024: Utmanade marknad med prispress på elbilar

Regulatory press releasesReport

MÖLNDAL, 24 maj 2024 - Hedin Mobility Group AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2024.

VD Anders Hedin: ”Marknaden har i första kvartalet präglats av försiktighet. Den avsevärda och relativt snabba höjningen av räntenivån har inneburit en minskad orderingång under senaste året. Samtidigt har flera europeiska länder försämrat eller helt tagit bort stöd för elbilar. Detta har medfört en minskad efterfrågan på elbilar, och flera tillverkare har kraftigt sänkt priserna på nya elbilar för att stimulera efterfrågan. Detta har i sin tur påverkat marknadsvärdet på begagnade elbilar och sålda bilar med återköpsåtagande, t ex privatleasing. Denna prispress har påverkat marginalerna i begagnataffären avsevärt, vilket är den främsta orsaken till det minskade operativa rörelseresultatet inom Retail.

Vi har under flera år arbetat för att diversifiera vår affär både geografiskt och med nya affärsområden. Vårt återförsäljarnät sträcker sig över 12 länder och omfattar mer än 330 anläggningar vilka representerar över 40 fordonsvarumärken. Idag är vi en av de största aktörerna inom retail på den europeiska fordonsmarknaden. När vi nu växer vidare vill vi göra det tillsammans under ett gemensamt varumärke, med delade värderingar, en gemensam vision och ett starkt fokus på det viktigaste vi har – våra kunder. Vi kommer därför under 2024 samla all verksamhet under det gemensamma varumärket Hedin Automotive. Detta används redan på flera marknader, men det innebär att vi tar steget fullt ut och byter ut de etablerade varumärkena Hedin Bil, Bavaria, Motor-Car med flera.

Det finns tydliga signaler på att räntorna kommer att sänkas under resten av året och vi ser positiv utveckling i försäljningen jämfört med föregående år för jämförbara enheter. Med förväntningarna på räntesänkningar i kombination med lägre inflationsprognoser ser vi positivt på en successiv förbättring av konjunkturen och efterfrågan under det andra halvåret.”

Koncernen i sammandrag

Januari – mars 2024

  • Nettoomsättningen ökade med 32% till 23 585 Mkr (17 838). Justerat för förvärv och valutakursförändringar ökade nettoomsättningen 1% mot föregående år för jämförbara enheter.
  • Operativt rörelseresultat minskade med 288 Mkr till 95 Mkr (383).
  • Rörelseresultatet uppgick till 7 Mkr (591).
  • Periodens resultat uppgick till -231 Mkr (392).

Delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig att ladda ned via Hedin Mobility Groups hemsida.

Go back